Andrzej Kardasiewicz, były Dyrektor Biura Obsługi Gwarancji TU Euler Hermes S.A. i Dyrektor Biura Gwarancji KUKE S.A. został zastępcą Dyrektora Biura Ubezpieczeń TUW Medicum. Były wieloletni Dyrektor Biura Informatyki KNF Dariusz Łazar został powołany do pełnienia funkcji kluczowej zarządzania ryzykiem. Jednocześnie będzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Informatyki.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Elastyczna i innowacyjna oferta dla:

  • branży farmaceutycznej
  • branży medycznej
  • oraz innych
Czytaj więcej

UBEZPIECZENIA

Na najwyższym poziomie!

Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o naszej firmie

TUW Medicum specjalizuje się w ubezpieczaniu majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw z branż medycznej i farmaceutycznej:

                                                   
  • Dystrybutorów farmaceutycznych
  • Aptek
  • Przychodni
  • Szpitali
  • Gabinetów lekarskich i lekarzy
  • Klientów aptek
 

Oferujemy ubezpieczenia w formie nowoczesnych, elastycznych pakietów indywidualnie dostosowanych do potrzeb naszych Klientów. 
Dzięki idealnie dobranej do tego celu formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych możemy zaoferować więcej niż duże firmy ubezpieczeniowe.

TUW - co to znaczy?

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych to forma ubezpieczeń z kilkusetletnimi tradycjami. 
W XVII wieku podstawowym zagrożeniem w polskich miastach były pożary. Mieszkańcy zaczęli organizować tzw. kasy ogniowe, do których wpłacali pieniądze z góry, a zebrane w ten sposób środki były przeznaczane na pomoc pogorzelcom. Tak zrodziła się idea ubezpieczeń wzajemnych, którą kontynuujemy w TUW Medicum. Klienci stają się członkami TUW, a zatem w ramach składki udzielają sobie wzajemnie ochrony ubezpieczeniowej. 
Na świecie, według różnych źródeł, działa od 3 do 5 tysięcy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwa te gromadzą około 20% globalnej składki przypisanej brutto. 

Więcej

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86