OFERTA UBEZPIECZENIOWA TUW MEDICUM ZOSTAŁA WZBOGACONA O UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

TUW Medicum podpisał nowe umowy reasekuracji obligatoryjnej z najbardziej renomowanymi reasekratorami na rynku.

W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej.

Aktualności

Aktualności

Data dodania:

18 July 2019

W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej.

W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie Udziałowców TUW Medicum powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej.

Ryszard Micyk – Obecnie doradca Zarządu UFG, wcześniej zajmował stanowisko prezesa zarządu Euler Hermes S.A. oraz Willis Corroon Polska S.A., wiceprezesa zarządu PZU SA, Allianz Polska S.A. a także Realiance National Polska sp. z o.o. Wyższe wykształcenie ekonomiczne zdobył na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył też liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą, m.in. w Kolonii i Londynie. Karierę zawodową rozpoczął w PZU, następnie pracował dla Warty, gdzie przeszedł ścieżkę od inspektora do dyrektora biura reasekuracji i kierownika biura kontaktowego w Londynie.

Data dodania:

26 February 2019

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Data dodania:

18 June 2018

Walne Zgromadzenie TUW Medicum

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) na godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11. W dniu 24 grudnia 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia.

Data dodania:

28 December 2017

TUW Medicum odpowiada na potrzeby rynku - nowości w ofercie ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych w przedsiębiorstwie jest odpowiedzią na potrzeby klientów Towarzystwa wynikające z cyber zagrożeń a zwłaszcza skutków niesprostania wymogom RODO, skutków ataku hakerskiego, szkód powstałych z powodu wycieku danych osobowych, szkód wywołanych wymuszeniami komputerowymi.

Data dodania:

28 December 2017

Podwyższenie kapitału zakładowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.05.2018 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego TUW Medicum o kwotę 510.000 zł.

Data dodania:

28 December 2017

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2017 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TUW Medicum o kwotę 1.550.000 zł.

Data dodania:

23 October 2017

Kluczowe stanowisko ds. Audytu wewnętrznego objął Pan Zbigniew Lasota

Zbigniew Lasota – audytor wewnętrzny

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent ekonometrii na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie: SGH) w Warszawie. 

Data dodania:

17 August 2017

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z porozumieniem o zaangażowaniu kapitałowym W TUW Medicum

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A., informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum oraz znaczącymi udziałowcami TUWu porozumienie na podstawie którego Vindexus lub podmiot przez niego wskazany zaangażuje się kapitałowo w TUW i obejmie docelowo nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW.

Data dodania:

19 June 2017

OPDF S.A. ponownie ubezpieczony w TUW Medicum

TUW Medicum ponownie przyjął na siebie ochronę ubezpieczeniową majątku OPDF S.A., gwarantując sumy poszczególnych ryzyk do wysokości: