OFERTA UBEZPIECZENIOWA TUW MEDICUM ZOSTAŁA WZBOGACONA O UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

TUW Medicum podpisał nowe umowy reasekuracji obligatoryjnej z najbardziej renomowanymi reasekratorami na rynku.

W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej.

Aktualności

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z porozumieniem o zaangażowaniu kapitałowym W TUW Medicum

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A., informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum oraz znaczącymi udziałowcami TUWu porozumienie na podstawie którego Vindexus lub podmiot przez niego wskazany zaangażuje się kapitałowo w TUW i obejmie docelowo nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW.

Na podstawie porozumienia Strony ustaliły iż w 2017 r. Vindexus obejmie nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

W dwóch kolejnych latach po zarejestrowaniu wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego TUWu Vindexus lub podmiot przez niego wskazany obejmą nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW. 

Na podstawie porozumienia: 

a) TUW zobowiązał się do organizacji Walnych Zgromadzeń celem podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego; 
b) Udziałowcy zobowiązali się do głosowania za podjęciem uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podjęcie takich uchwał będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 
c) Vindexus zobowiązał się do zawarcia umów o objęcie udziałów utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd TUW Medicum zachęca tym samym do śledzenia informacji o przebiegu wyżej wymienionego procesu i zaprasza jednocześnie inne zainteresowane podmioty do współpracy.