W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

Aktualności

Gwarancja wadialna na każdy przetarg - nowa propozycja TUW MEDICUM dla hurtowni farmaceutycznych

Teraz ubezpieczyciel oferuje gwarancje wadialne w atrakcyjnych cenach nawet na drobne przetargi. Im mniejsza suma gwarancyjna, tym tańsza jest pojedyncza gwarancja.

„Do tej pory mieliśmy ustaloną składkę minimalną na stałym poziomie. To powodowało, że naszym klientom opłacało się wykupywać gwarancje wadialne tylko dla przetargów o większej wartości. Jeśli przetarg był niewielki, wnosili wadium w gotówce, a potem musieli starać się o jego zwrot. Drobne kwoty krążyły pomiędzy hurtownią a beneficjentem i tylko sprawiały kłopot przy obsłudze księgowej. Teraz to się zmieniło. Postanowiliśmy uzależnić nasze składki minimalne od wysokości sumy gwarancyjnej. Dzięki temu klient TUW MEDICUM dostanie atrakcyjną ofertę gwarancji nawet na mały przetarg – wyjaśnia Piotr Werbanowski, dyrektor Działu Ubezpieczeń TUW MEDICUM.

Nowy, „schodkowy” system rozliczeń gwarancji wadialnych, jest skierowany do obecnych oraz przyszłych klientów TUW MEDICUM, przede wszystkim do hurtowni z branży farmaceutycznej. Minimalna prowizja Towarzystwa różni się w zależności od tego, w jakim przedziale kwotowym zawiera się suma gwarancyjna.

„Po zmianie systemu prowizyjnego naszym klientom opłaca się całkowicie zrezygnować z wnoszenia wadiów na rzecz naszych gwarancji. Dążymy do tego, aby wnoszący wadia w postępowaniu przetargowym, nasi klienci, nie musieli wnosić wadiów w żadnych, nawet drobnych przetargach” – deklaruje Mirosław Jakubowski, członek zarządu TUW MEDICUM.

Nowy, bardziej przyjazny i czytelny system prowizyjny jest kolejnym usprawnieniem, które TUW MEDICUM oferuje swoim klientom w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. W czerwcu 2016 r. Towarzystwo uruchomiło aplikację on-line, za pomocą której przedsiębiorcy składają elektroniczne wnioski o gwarancje i mogą samodzielnie generować gotowe dokumenty, co znacznie usprawnia proces zgłaszania się do przetargów.