W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP "Zdrowy obywatel, zdrowa Polska"

Kongres pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska" został zorganizowany przez Związek Pracodawców RP. Wydarzenie współorganizują stowarzyszenia i przedsiębiorstwa z sektora medycyny prywatnej. Celem kongresu jest wypracowanie konkretnych propozycji rozwiązań w celu usprawnienia polskiego systemu opieki zdrowotnej. „Chcemy i będziemy ze wszystkich sił dążyć do tego, aby rekomendacje wypracowane w jego trakcie stały się autentyczną receptą na lek, który postawi na nogi polską służbę zdrowia" - deklaruje Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TUW MEDICUM, poprowadził sesję pod hasłem „System ochrony zdrowia - publiczny czy prywatny?". Uczestnicy tego warsztatu eksperckiego starali się odpowiedzieć na ważne pytania związane z zasadami finansowania opieki medycznej w naszym kraju: 
- Czy biorąc pod uwagę dzisiejsze wyzwania rynku państwo jest w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeby zdrowotne Polaków?
- Czy Polskę stać na wykluczanie prywatnych podmiotów z rynku?
- Czy innowacje w ochronie zdrowia mają szanse postępować bez konkurencji na rynku medycznym?