OFERTA UBEZPIECZENIOWA TUW MEDICUM ZOSTAŁA WZBOGACONA O UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

TUW Medicum podpisał nowe umowy reasekuracji obligatoryjnej z najbardziej renomowanymi reasekratorami na rynku.

W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej.

Aktualności

Kluczowe stanowisko ds. Audytu wewnętrznego objął Pan Zbigniew Lasota

Zbigniew Lasota – audytor wewnętrzny

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent ekonometrii na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie: SGH) w Warszawie. Posiada także tytuł MBA – Master of Business Administration, European University, Montreux (Szwajcaria). Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rynku kapitałowego oraz kontroli wewnętrznej zdobył pracując w grupie Banku Pekao SA, gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze przy obsłudze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, będąc m.in. wicedyrektorem departamentu powierniczego, dyrektorem operacyjnym w Przymierze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i przez ponad 8 lat prezesem zarządu Pekao Financial Services Sp. z o.o. Następnie był dyrektorem ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego w spółkach giełdowych Petrolinvest SA i biurze maklerskim IDM SA. Posiada również doświadczenie w sektorze prywatnym, gdzie przez wiele lat był wiceprezesem zarządu wydawnictwa Warsaw Investors Group-Press Sp. z o.o. i prowadził konsulting finansowy.