29 października br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUW Medicum. Więcej informacji na ten temat w aktualnościach oraz w aktualizacji strony.

Aktualności

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez przez TUW MEDICUM w likwidacji Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji z siedzibą w Warszawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („ZŁK”) w okresie od 1.01.2020 r. do 29.07.2020 r.

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej. Rada Nadzorcza, realizując obowiązek wskazany powyżej, przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 lipca 2020 r. Zasad Ładu Korporacyjnego.

więcej szczegółów pod adresem: