W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

OPDF S.A. ponownie ubezpieczony w TUW Medicum

TUW Medicum ponownie przyjął na siebie ochronę ubezpieczeniową majątku OPDF S.A., gwarantując sumy poszczególnych ryzyk do wysokości:

OC - suma gwarancyjna 5 mln PLN,;

Mienie od wszystkich ryzyk - suma gwarancyjna 47,5 mln PLN 

Cargo - suma gwarancyjna 1,2 mln PLN

Sprzęt elektroniczny - suma gwarancyjna 1,7 mln PLN