W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

Powstaną Związki Wzajemności Członkowskiej w TUW Medicum

Od kilku tygodni toczą się rozmowy w sprawie dokapitalizowania TUW Medicum z równoczesnym zamiarem stworzenia Związków Wzajemności Członkowskiej.

Jesteśmy przygotowani na to pod względem zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. Rozmowy toczą się w sprzyjającej atmosferze i można stwierdzić, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać konkretnych czynności formalnych.

Związek wzajemności członkowskiej można krótko scharakteryzować, jako swoisty TUW w TUW-ie – odrębność zarówno pod względem przedmiotowym jak i zaistnienia ryzyka, może być bardzo atrakcyjną formą objęcia ochroną dla grup przedsiębiorców wywodzących się z tego samego sektora, którzy co do zasady narażeni są na zbliżone rodzaje szkód.

Takie rozwiązanie należy w Polsce do rzadkości, dlatego liczymy na pozytywną reakcję rynku wobec pionierskich działań naszego Towarzystwa. Jednocześnie Zarząd TUW Medicum zapewnia, o gotowości współpracy z każdą branżą, dostosowując ofertę do konkretnej specyfiki.