W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

Prezes Ryszard Frączek panelistą podczas III Europejskiego Kongresu Samorządowego

Prezes TUW Medicum Ryszard Frączek wziął udział w panelu pt. "„Zmiany w  sektorze ubezpieczeń w Polsce poprzez rozwój Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych.Powstanie TUW-ów dla samorządów.”  Podczas III Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie, organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w dniu 28 marca 2017 r. Debatę poprowadził zastępca Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń – Pan Andrzej Maciążek a wzięli w niej udział również:

Paweł Sawicki - Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytelanych Komisji Nadzoru Finansowego,
Prof. UEK Dr hab. Maria Płonka - Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń,
Piotr Dzikiewicz - Prezes Zarządu TUW Cuprum KGHM,
Hubert Stoklas - Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prezes Frączek podkreślał podczas swoich wystąpień korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z przystąpienia do TUWów w formie Związków Wzajemności Członkowskiej, wyrażając jednocześnie gotowość i chęć TUW Medicum do tworzenia ZWC dedykowanych ofertowo i zakresowo dla samorządów. Tezy postawione przez Ryszarda Frączka znalazły również potwierdzenie w dyskusji pomiędzy prelegentami, w szczególności ze strony Prof. Marii Płonki oraz Dyrektora Pawła Sawickiego.

Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania TUW Medicum poruszonym podczas debaty była kwestia przystępowania członków kapitałowych do naszego Towarzystwa, zasilając kapitał zakładowy do kwoty 1 600 000 PLN, co w ocenie Dyrektora Sawickiego oraz obowiązującej wykładni przepisów nie wymaga osobnych decyzji administracyjnych ze strony KNF - tym samym Zarząd TUW Medicum pragnie gorąco zachęcić jednostki samorządu terytorialnego do współpracy.