W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

TUW Medicum odpowiada na potrzeby rynku - nowości w ofercie ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych w przedsiębiorstwie jest odpowiedzią na potrzeby klientów Towarzystwa wynikające z cyber zagrożeń a zwłaszcza skutków niesprostania wymogom RODO, skutków ataku hakerskiego, szkód powstałych z powodu wycieku danych osobowych, szkód wywołanych wymuszeniami komputerowymi.

TUW Medicum udziela profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej od skutków opisanych zdarzeń. TUW Medicum posiada pełną ochronę reasekuracyjną dla ubezpieczanych cyber-ryzyk. Oferta TUW Medicum jest adresowana do zarówno małych jak i dużych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji samorządowych.