W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

TUW Medicum z wizytą w Willis Towers Watson

W dniu 12.06.2017 odbyło się spotkanie Prezesów TUW Medicum i Willis Towers Watson. Tematem spotkania było określenie możliwych pól współpracy na płaszczyźnie broker - ubezpieczyciel, z uwzględnieniem obecnych realiów sektora ubezpieczeniowego i potencjalnych nisz i szans rozwoju.

Willis Towers Watson Polska to między innymi renomowany broker ubezpieczeniowy, powstała z połączenia Willis Group i Towers Watson i jest jedną z najstarszych grup brokerskich - łącznie ponad 400 lat historii. Łączne przychody obu firm w 2015 osiągnęły 8,2 mld dolarów amerykańskich zaś grupę tworzy 39.000 pracowników w 400 biurach w 120 krajach, w Polsce natomiast aż 500 pracowników.