29 października br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUW Medicum. Więcej informacji na ten temat w aktualnościach oraz w aktualizacji strony.

Aktualności

Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie likwidacji przymusowej TUW Medicum

W dniu 30 października 2020 r. wpłynęła decyzja KNF o umorzeniu w
całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w  sprawie zarządzenia likwidacji przymusowej TUW Medicum.