Z dniem 9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała nowego członka Zarządu TUW Medicum, którym został dotychczasowy dyrektor Biura Aktuarialno-Finansowego Adam Kałdus

Ryszard Micyk były wiceprezes PZU S.A., były wiceprezes Allianz Polska S.A., oraz były CFO TU Euler Hermes Polska S.A został nowym członkiem Komitetu Audytu RN.

W dniu 19.02.2020 "Puls Biznesu" zamieszcza artykuł pt. "TUW Medicum ma szansę na wyleczenie".

Zarząd

Adam Kałdus

Pan Adam Kałdus ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobył tytuł mgr inż. Informatyki.  Posiada licencje maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz aktuariusza. Od wielu lat jego kariera zawodowa związana jest z rynkiem kapitałowym. Pracował m.in. w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Powierniczych S.A., WBK AIB Asset Management S.A.,  WBK AIB TFI S.A.,  PTE Epoka S.A., AIG Amplico Life S.A., Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,  PKO BP Bankowy PTE S.A. W latach 2003 – 2006 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; 2004 – 2006 - członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy.