Zarząd

Adam Kałdus

Pan Adam Kałdus ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobył tytuł mgr inż. Informatyki.  Posiada licencje maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz aktuariusza. Od wielu lat jego kariera zawodowa związana jest z rynkiem kapitałowym. Pracował m.in. w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Powierniczych S.A., WBK AIB Asset Management S.A.,  WBK AIB TFI S.A.,  PTE Epoka S.A., AIG Amplico Life S.A., Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,  PKO BP Bankowy PTE S.A. W latach 2003 – 2006 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; 2004 – 2006 - członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy.