W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Nasza dotychczasowa oferta

dla klientów indywidualnych

dla klientów indywidualnych

Przygotowujemy ofertę ubezpieczeniową dla klientów indywidualnych. Będziemy Państwa informować na bieżąco o poszczególnych produktach ubezpieczeniowych.