W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej. Wcześniej pełnił on funkcję wiceprezesa PZU S.A. oraz Allianz Polska S.A. a także prezesa Euler Hermes S.A. Oferta ubezpieczeniowa TUW Medicum została wzbogacona o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych przedsiębiorstwa. TUW Medicum podpisał nowe umowy reasekuracji obligatoryjnej z najbardziej renomowanymi reasekratorami na rynku.

Aktualności

W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej.

W dniu 27.06.2019 Walne Zgromadzenie Udziałowców TUW Medicum powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej.

Ryszard Micyk – Obecnie doradca Zarządu UFG, wcześniej zajmował stanowisko prezesa zarządu Euler Hermes S.A. oraz Willis Corroon Polska S.A., wiceprezesa zarządu PZU SA, Allianz Polska S.A. a także Realiance National Polska sp. z o.o. Wyższe wykształcenie ekonomiczne zdobył na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył też liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą, m.in. w Kolonii i Londynie. Karierę zawodową rozpoczął w PZU, następnie pracował dla Warty, gdzie przeszedł ścieżkę od inspektora do dyrektora biura reasekuracji i kierownika biura kontaktowego w Londynie.

Walne Zgromadzenie TUW Medicum

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa. 

Pracownicy TUW Medicum odznaczeni przez PIU

7 stycznia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały odznaczenia „Za zasługi dla ubezpieczeń”. W tym roku statuetki za pracę na rzecz samorządu branżowego oraz znaczący wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego odebrało 49 osób, w tym 2 osoby z TUW Medicum. Wśród odznaczonych znaleźli się: Lech Mrozowski, członek zarządu, Marek Dąbrowski, dyrektor Biura Reasekuracji.

TUW Medicum odpowiada na potrzeby rynku - nowości w ofercie ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych w przedsiębiorstwie jest odpowiedzią na potrzeby klientów Towarzystwa wynikające z cyber zagrożeń a zwłaszcza skutków niesprostania wymogom RODO, skutków ataku hakerskiego, szkód powstałych z powodu wycieku danych osobowych, szkód wywołanych wymuszeniami komputerowymi.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego TUW Medicum.

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego

To już drugie w tym roku zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego TUW Medicum

Kluczowe stanowisko ds. Audytu wewnętrznego objął Pan Zbigniew Lasota

Nowy Audytor to osoba z bogatym doświadczenie w branży fiansowo - rozliczeniowej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z porozumieniem o zaangażowaniu kapitałowym W TUW Medicum

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A., informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum porozumienie na podstawie którego Vindexus lub podmiot przez niego wskazany zaangażuje się kapitałowo w TUW i obejmie docelowo nowoutworzone udziały.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86