Aktualności

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z porozumieniem o zaangażowaniu kapitałowym W TUW Medicum
dodano: 17.08.17

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A., informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum oraz znaczącymi udziałowcami TUWu porozumienie na podstawie którego Vindexus lub podmiot przez niego wskazany zaangażuje się kapitałowo w TUW i obejmie docelowo nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW.

Na podstawie porozumienia Strony ustaliły iż w 2017 r. Vindexus obejmie nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

W dwóch kolejnych latach po zarejestrowaniu wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego TUWu Vindexus lub podmiot przez niego wskazany obejmą nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW. 

Na podstawie porozumienia: 

a) TUW zobowiązał się do organizacji Walnych Zgromadzeń celem podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego; 

b) Udziałowcy zobowiązali się do głosowania za podjęciem uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podjęcie takich uchwał będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 

c) Vindexus zobowiązał się do zawarcia umów o objęcie udziałów utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

 

Zarząd TUW Medicum zachęca tym samym do śledzenia informacji o przebiegu wyżej wymienionego procesu i zaprasza jednocześnie inne zainteresowane podmioty do współpracy.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86