Aktualności

Kluczowe stanowisko ds. Audytu wewnętrznego objął Pan Zbigniew Lasota
dodano: 23.10.17

Zbigniew Lasota – audytor wewnętrzny

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent ekonometrii na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie: SGH) w Warszawie. Posiada także tytuł MBA – Master of Business Administration, European University, Montreux (Szwajcaria). Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rynku kapitałowego oraz kontroli wewnętrznej zdobył pracując w grupie Banku Pekao SA, gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze przy obsłudze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, będąc m.in. wicedyrektorem departamentu powierniczego, dyrektorem operacyjnym w Przymierze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i przez ponad 8 lat prezesem zarządu Pekao Financial Services Sp. z o.o. Następnie był dyrektorem ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego w spółkach giełdowych Petrolinvest SA i biurze maklerskim IDM SA. Posiada również doświadczenie w sektorze prywatnym, gdzie przez wiele lat był wiceprezesem zarządu wydawnictwa Warsaw Investors Group-Press Sp. z o.o. i prowadził konsulting finansowy.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86