Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUW Medicum
dodano: 17.07.17

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 3 sierpnia 2017 r. na godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych członków kapitałowych prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych członków kapitałowych prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 9. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Towarzystwa.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86