Aktualności

Podwyższenie kapitału zakładowego
dodano: 28.12.17

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.05.2018 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego TUW Medicum o kwotę 510.000 zł.

W związku z powyższą rejestracją kapitał zakładowy TUW Medicum wynosi obecnie 18.410.000 zł i dzieli się na 3.682.000 udziałów o wartości nominalnej 5 zł każdy.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86