W dniu 28 listopada 2018 r. RN TUW MEDICUM powołała Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu Towarzystwa. Wcześniej zasiadał m.in. w RN PZU Życie, był prezesem zarządu BOŚ S.A. oraz członkiem zarządu BFG. Oferta ubezpieczeniowa TUW Medicum została wzbogacona o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych przedsiębiorstwa. Została zawarta umowa reasekuracji obligatoryjnej dla portfela gwarancji ubezpieczeniowych.

Aktualności

Powstaną Związki Wzajemności Członkowskiej w TUW Medicum

Od kilku tygodni toczą się rozmowy w sprawie dokapitalizowania TUW Medicum z równoczesnym zamiarem stworzenia Związków Wzajemności Członkowskiej.

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP "Zdrowy obywatel, zdrowa Polska"

W dniach 29-30 września 2016 r. odbył się Kongres Zdrowia Pracodawców RP, w którym udział wziął pan Adam Rozwadowski, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TUW MEDICUM.

Walne Zgromadzenie TUW MEDICUM w dniu 6 października 2016 r.

W dniu 6 października 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUW MEDICUM. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa.

Gwarancja wadialna na każdy przetarg - nowa propozycja TUW MEDICUM dla hurtowni farmaceutycznych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM opracowało rozwiązanie, dzięki któremu hurtownicy startujący w przetargach nie muszą wnosić wadium w gotówce.

Prezes i Członek Zarządu TUW MEDICUM uzyskali akceptację KNF

W dniu 09 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pana Ryszarda Frączka na stanowisku prezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM. Pan Adam Kałdus uzyskał akceptację KNF na stanowisko członka zarządu TUW MEDICUM odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Bezpieczeństwo, dobra organizacja i zaufanie - prezes Ryszard Frączek prezentuje TUW MEDICUM na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego

TUW Medicum to odpowiedź na potrzeby branży medycznej i farmaceutycznej, która najlepiej rozumie swoje szanse i problemy. Jesteśmy wszechstronni - oferujemy ubezpieczenia majątkowe, cargo oraz odpowiedzialności cywilnej, a także gwarancje ubezpieczeniowe. Nasze zasady to: bezpieczeństwo, dobra organizacja, a przede wszystkim zaufanie - Ryszard Frączek, prezes TUW MEDICUM.

TUW MEDICUM: od specjalistycznej oferty dla farmacji po ubezpieczenia dla każdego

„Bardzo dobrze znamy ryzyko ubezpieczeniowe naszych firm i mieliśmy odczucie, że pieniądze, które płacimy ubezpieczycielom, po prostu znikają" - podkreśla Adam Rozwadowski, prezes Enel-Medu (z lewej).

„Jesteśmy gotowi na stworzenie kompleksowej oferty dla branży farmaceutycznej i innych branż" - zapewnia prezes TUW MEDICUM Ryszard Frączek (z prawej) w rozmowie z „Pulsem Biznesu".

Fot.: Puls Biznesu

 

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86