Aktualności

Walne Zgromadzenie TUW Medicum
dodano: 13.06.18

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) na godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11. W dniu 24 grudnia 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia.

Porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia objęte są:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych członków kapitałowych prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu.
  6. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86