W dniu 28 listopada 2018 r. RN TUW MEDICUM powołała Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu Towarzystwa. Wcześniej zasiadał m.in. w RN PZU Życie, był prezesem zarządu BOŚ S.A. oraz członkiem zarządu BFG. Oferta ubezpieczeniowa TUW Medicum została wzbogacona o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych przedsiębiorstwa. Została zawarta umowa reasekuracji obligatoryjnej dla portfela gwarancji ubezpieczeniowych.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Elastyczna i innowacyjna oferta dla:

 • branży farmaceutycznej
 • branży medycznej
 • oraz innych
Czytaj więcej

UBEZPIECZENIA

Na najwyższym poziomie!

Czytaj więcej

Obsługa reklamacji

Obsługa reklamacji

Zasady rozpatrywania reklamacji skierowanych do TUW MEDICUM przez osoby fizyczne.

Dbając o Państwa poczucie bezpieczeństwa, staramy się systematycznie poprawiać standardy naszych usług. Państwa uwagi będą rozpatrywane z należytą starannością.

 

Reklamacje można składać:

 • poprzez formularz kontaktowy na stronie:

http://tuwmedicum.pl/kontakt/

 • pocztą elektroniczną na adres:

biuro@tuwmedicum.pl 

 • za pośrednictwem poczty na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

ul. Staniewicka 14A

03-310 Warszawa

 • osobiście do protokołu (ustnie) lub składając pismo w siedzibie Spółki pod adresem:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

ul. Staniewicka 14A

03-310 Warszawa

 • u pośrednika ubezpieczeniowego do protokołu
 • telefonicznie pod numerem:

+48 (22)231 85 86

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Każda reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące osobę, która ją składa (imię i nazwisko, adres do korespondencji). W miarę możliwości, w treści reklamacji należy również podać informacje umożliwiające rozpoznanie sprawy.

 

Odpowiedź na reklamację udzielana jest:

 • niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacjidla spraw nie wymagających dodatkowych wyjaśnień
 • do 60 dni od dnia wpływu reklamacji - w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień. Jednak w terminie do 30 dni informujemy o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi

 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, albo na wniosek klienta - pocztą elektroniczną.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86