TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Elastyczna i innowacyjna oferta dla:

  • branży farmaceutycznej
  • branży medycznej
  • oraz innych
Czytaj więcej

UBEZPIECZENIA

Na najwyższym poziomie!

Czytaj więcej

Dariusz Niesiobędzki

Dariusz Niesiobędzki

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. 1986 – I Wydział Lekarski 1990 – I Wydział Lekarski Oddział Stomatologiczny. Ttytuł implantologa uzyskał na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem – najwyższy stopień edukacji lekarzy stomatologów – czytaj więcej Implantologią zajmuje się od roku 1996. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce wprowadził implanty do swojej praktyki, po odbyciu szkoleń w ośrodkach implantologicznych w Szwecji, Szwajcarii i Francji. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych od momentu jego powstania. Od wielu lat systematycznie uczestniczy w kursach zawodowych, szkoleniach, sympozjach i kongresach w USA, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Portugalii w wiodących ośrodkach i klinikach implantologicznych. Ukończył prestiżowe podyplomowe studia Master of Oral Implantology na Uniwersytecieim. J. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Właściciel dwóch ośrodków stomatologii estetycznej i implantologii: Impladent w Warszawie i Smile Center w Łomiankach.

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86