TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Elastyczna i innowacyjna oferta dla:

  • branży farmaceutycznej
  • branży medycznej
  • oraz innych
Czytaj więcej

UBEZPIECZENIA

Na najwyższym poziomie!

Czytaj więcej

Ryszard Bogusław Frączek

Ryszard Bogusław Frączek

Prezes Zarządu


Ryszard Frączek jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki (kierunek cybernetyka ekonomiczna) w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Jest związany z branżą ubezpieczeniową od 1995 r., kiedy to został członkiem zarządu, a następnie wiceprezesem w PZU Życie. Z firmy odszedł w 1998 r. i został prezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Epoka. W  2000 r. objął funkcję przewodniczącego Komitetu Zarządzania Finansami w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, a od czerwca  do listopada 2002 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE, obecnie KNF). W swojej karierze pracował jako dyrektor finansowy w FinLife (obecnie Compensa) i Pocztowym TUW jako członek zarządu oraz w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym SA (obecnie Gothaer SA) jako dyrektor Biura Gwarancji Finansowych. Przed przejściem do branży ubezpieczeniowej pracował jako asystent i adiunkt w Politechnice Warszawskiej oraz główny specjalista w Centralnym Urzędzie Planowania a później w Narodowym Banku Polskim. Ryszard Frączek wykonywał także funkcje nadzorcze w wielu spółkach: Przewodniczącego RN spółki giełdowej Krosno SA oraz Kolmex SA, Wiceprzewodniczącego RN PZU Development, członka RN PZU Życie SA, Prosper Bank SA, Korporacji Ubezpieczeniowych Kredytów Eksportowych SA. W roku 2002 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ryszard Frączek jest doktorem nauk ekonomicznych.

 

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86