Została zawarta umowa reasekuracji obligatoryjnej dla portfela gwarancji ubezpieczeniowych. W dniu 28 listopada 2018 r. RN TUW MEDICUM powołała Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu Towarzystwa. Wcześniej zasiadał m.in. w RN PZU Życie, był prezesem zarządu BOŚ S.A. oraz członkiem zarządu BFG. Oferta ubezpieczeniowa TUW Medicum została wzbogacona o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych przedsiębiorstwa.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Elastyczna i innowacyjna oferta dla:

  • branży farmaceutycznej
  • branży medycznej
  • oraz innych
Czytaj więcej

UBEZPIECZENIA

Na najwyższym poziomie!

Czytaj więcej

TUW MEDICUM - ubezpieczenia dla farmacji i medycyny

TUW Medicum chroni majątek i odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstw z branż medycznej i farmaceutycznej.

Co nas wyróżnia?

                                                                 
  • Do wyboru: szeroki zakres ochrony (oferta w formule ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - 'all risks') lub węższy (np. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych).
  • Konkurencyjne ceny.
  • Indywidualna współpraca z Klientem przy zawarciu i obsłudze ubezpieczenia.
  • Nowoczesna aplikacja on-line usprawniająca proces wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych:

Dla naszych Klientów oferujemy wystawianie gwarancji w trybie całkowicie automatycznym.

Automatyzacja polega na:

  • zastosowaniu aplikacji web zarówno do składania wniosków jak i fizycznego pobierania druków gwarancji działającej w trybie on-line, umożliwiającej dostarczenie gwarancji w dniu wnioskowania.
  • upoważnieniu pracowników Klienta do podpisywania gwarancji w naszym imieniu do sumy gwarancyjnej 100.000 zł.
  • wystawianiu zbiorczej faktury w okresach miesięcznych za wystawione gwarancje.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 OWU gwarancje ubezpieczeniowe
 
 OWU cargo
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie cargo
 
 OWU autocasco
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie autocasco
 
 OWU ryzyka cybernetycznego w przedsiębiorstwie
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie cyber
 
 OWU mienia od kradzieży z włamaniem
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
 
 OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 
 OWU mienia od wszystkich ryzyk
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 
 OWU ochrona zdrowia
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie ochrona zdrowia
 
 OWU OC z tytułu prowadzenia działalności
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności
 
 OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 
 OWU kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności osób zarządzających spółką kapitałową (D&O)
 Dokument zawierający informacje o produkcie kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności osób zarządzających spółką kapitalową (D&O)
 
OWU Bezpieczny Dom
 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie mieszkaniowe Bezpieczny Dom

CZŁONKOSTWO W TUW MEDICUM

Specyfika towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wiąże się między innymi z równoległym, obok zawarcia polisy ubezpieczeniowej, wstąpieniem ubezpieczonego w poczet członków zwyczajnych TUW:

art 10 ustęp 2 Statutu TUW Medicum stanowi:

"Członkostwo zwyczajne uzyskuje się poprzez zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony niebędący ubezpieczającym może uzyskać członkostwo zwyczajne poprzez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie przez ubezpieczającego z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na rachunek tego ubezpieczonego."

OWU TUW Medicum      Statut TUW Medicum - Członkostwo w TUW

 

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86