W dniu 28 listopada 2018 r. RN TUW MEDICUM powołała Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu Towarzystwa. Wcześniej zasiadał m.in. w RN PZU Życie, był prezesem zarządu BOŚ S.A. oraz członkiem zarządu BFG. Oferta ubezpieczeniowa TUW Medicum została wzbogacona o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych przedsiębiorstwa. Została zawarta umowa reasekuracji obligatoryjnej dla portfela gwarancji ubezpieczeniowych.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Elastyczna i innowacyjna oferta dla:

  • branży farmaceutycznej
  • branży medycznej
  • oraz innych
Czytaj więcej

UBEZPIECZENIA

Na najwyższym poziomie!

Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o naszej firmie

TUW Medicum specjalizuje się w ubezpieczaniu majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw z branż medycznej i farmaceutycznej:

                                                   
  • Dystrybutorów farmaceutycznych
  • Aptek
  • Przychodni
  • Szpitali
  • Gabinetów lekarskich i lekarzy
  • Klientów aptek
 

Oferujemy ubezpieczenia w formie nowoczesnych, elastycznych pakietów indywidualnie dostosowanych do potrzeb naszych Klientów. 
Dzięki idealnie dobranej do tego celu formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych możemy zaoferować więcej niż duże firmy ubezpieczeniowe.

TUW - co to znaczy?

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych to forma ubezpieczeń z kilkusetletnimi tradycjami. 
W XVII wieku podstawowym zagrożeniem w polskich miastach były pożary. Mieszkańcy zaczęli organizować tzw. kasy ogniowe, do których wpłacali pieniądze z góry, a zebrane w ten sposób środki były przeznaczane na pomoc pogorzelcom. Tak zrodziła się idea ubezpieczeń wzajemnych, którą kontynuujemy w TUW Medicum. Klienci stają się członkami TUW, a zatem w ramach składki udzielają sobie wzajemnie ochrony ubezpieczeniowej. 
Na świecie, według różnych źródeł, działa od 3 do 5 tysięcy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwa te gromadzą około 20% globalnej składki przypisanej brutto. 

Więcej

ADRES

ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa

NIP 5242787710
REGON 363011011
KRS 0000586370

TELEFON

+48 (22)231 85 86

E-MAIL

biuro@tuwmedicum.pl

+48 (22)231 85 86