W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

TUW MEDICUM: od specjalistycznej oferty dla farmacji po ubezpieczenia dla każdego

Cały artykuł w „Pulsie Biznesu" wyd. z dnia 08.06.2016 r. TUW Medicum ubezpieczy zdrowie Polaków