W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Aktualności

Aktualności

Data dodania:

31 May 2024

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez przez TUW MEDICUM w likwidacji Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2023

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji z siedzibą w Warszawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („ZŁK”) w roku obrotowym 2023.

Data dodania:

13 May 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa dnia 28 maja 2024 roku o godz. 14:00

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 28.05.2024 r. na godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Staniewickiej 14A.

Data dodania:

02 June 2023

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez przez TUW MEDICUM w likwidacji Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2022

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji z siedzibą w Warszawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („ZŁK”) w roku obrotowym 2022.

Data dodania:

15 May 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa dnia 30 maja 2023 roku o godz. 13:00

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 30.05.2023 r. na godz. 13:00 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

Data dodania:

10 March 2023

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 10 marca 2023r KRS zarejestrował zmianę we wpisie Towarzystwa w rejestrze przedsiębiorców polegającą na zmianie składu Rady Nadzorczej.

Data dodania:

13 June 2022

W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Data dodania:

31 May 2022

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez przez TUW MEDICUM w likwidacji Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2021

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji z siedzibą w Warszawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („ZŁK”) w roku obrotowym 2021

Data dodania:

13 May 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa dnia 31 maja 2022 roku o godz. 13:30

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 31.05.2022 r. na godz. 13:30 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

Data dodania:

17 December 2021

Dni wolne od pracy

W związku z dniami świątecznymi przypadającymi na soboty 25 grudnia
2021 r. i 1 stycznia 2022 r. Likwidatorzy TUW Medicum w likwidacji
postanowili o ustaleniu dni: 24 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2021 r.
jako wolnych od pracy.