W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęło Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności za okres 30.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktualności

Aktualności

Data dodania:

13 May 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa dnia 31 maja 2022 roku o godz. 13:30

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 31.05.2022 r. na godz. 13:30 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

Data dodania:

17 December 2021

Dni wolne od pracy

W związku z dniami świątecznymi przypadającymi na soboty 25 grudnia
2021 r. i 1 stycznia 2022 r. Likwidatorzy TUW Medicum w likwidacji
postanowili o ustaleniu dni: 24 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2021 r.
jako wolnych od pracy.

Data dodania:

16 June 2021

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad ogłoszonym w dniu 25 maja 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Data dodania:

30 October 2020

Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie likwidacji przymusowej TUW Medicum

W dniu 30 października 2020 r. wpłynęła decyzja KNF o umorzeniu w
całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w  sprawie zarządzenia likwidacji przymusowej TUW Medicum.

Data dodania:

29 October 2020

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez przez TUW MEDICUM w likwidacji Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji z siedzibą w Warszawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („ZŁK”) w okresie od 1.01.2020 r. do 29.07.2020 r.

Data dodania:

31 July 2020

Decyzja o podjęciu likwidacji TUW Medicum

W dniu 30 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum z siedzibą w Warszawie (dalej: jako Towarzystwo) na mocy uchwały nr 26 z tegoż dnia podjęło decyzję o otwarciu likwidacji Towarzystwa.

Data dodania:

19 February 2020

Artykuł "Puls Biznesu" z dnia 19.02.2020 pt. "TUW Medicum ma szansę na wyleczenie".

Artykuł "Puls Biznesu" z dnia 19.02.2020 pt. "TUW Medicum ma szansę na wyleczenie". Cały artykuł dostępny https://www.pb.pl/byc-albo-nie-byc-tuw-medicum-982781

Data dodania:

27 December 2019

Cofnięcie zezwoleń przez KNF

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie  informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. TUW Medicum doręczono decyzję, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie wydane TUW Medicum w dniu 20 października 2015 r. na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Data dodania:

26 February 2019

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 r.