W dniu 30 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 maja 2023 r. (poz. 23449), uzupełnionym na wniosek udziałowców reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału Towarzystwa (ogłoszenie w MSiG z dnia 23 maja 2023 r., poz. 25399), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady N

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

MEDICUM w likwidacji

Dotychczasowa oferta dla:

Branży farmaceutycznej

Branży medycznej

Oraz innych

czytaj więcej

TUW CO TO ZNACZY?

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to forma ubezpieczeń z kilkusetletnimi tradycjami.

TUW CO TO ZNACZY?

W XVII wieku podstawowym zagrożeniem w polskich miastach były pożary. Mieszkańcy zaczęli organizować tzw. kasy ogniowe, do których wpłacali pieniądze z góry, a zebrane w ten sposób środki były przeznaczane na pomoc pogorzelcom. Tak zrodziła się idea ubezpieczeń wzajemnych, którą kontynuujemy w TUW Medicum. Klienci stają się członkami TUW, a zatem w ramach składki udzielają sobie wzajemnie ochrony ubezpieczeniowej. Na świecie, według różnych źródeł, działa od 3 do 5 tysięcy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwa te gromadzą około 20% globalnej składki przypisanej brutto.

Oferujemy ubezpieczenia w formie nowoczesnych, elastycznych pakietów indywidualnie dostosowanych dopotrzeb naszych Klientów. Dzięki idealnie dobranej do tego celu formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych możemy zaoferować więcej niż duże firmy ubezpieczeniowe.

O TUW MEDICUM

TUW Medicum specjalizuje się w ubezpieczaniu majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw z branż medycznej i farmaceutycznej:

Przychodni

Przychodni

Szpitali

Szpitali

Dystrybutorów farmaceutycznych

Dystrybutorów farmaceutycznych

Gabinetów lekarskich i lekarzy

Gabinetów lekarskich i lekarzy

Aptek

Aptek

Klientów aptek

Klientów aptek

Aktualności